Psycholoog in-company                         regio Den Haag

Inzet van de psycholoog in-company 

Met de keuze voor een psycholoog in-company kiest u voor: 

  • een intern betrokken partner in het versterken van de mentale gezondheid die bij de werkgever op locatie aanwezig is (voor 1 dag of meerdere dagen per week)
  • de mogelijkheid tot inloopspreekuren, coaching voor medewerkers en leidinggevenden
  • een tijdige inzet van een hersteltraject 
  • korte lijnen tussen bedrijfsarts, leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk werk (mits toestemming van medewerker en relevant)
  • de mogelijkheid om te helpen verwijzen naar eventueel benodigde intensievere GGZ-hulp en het blijven vormen van de brug naar het werk

 

Voordelen voor medewerkers en organisatie

Deze pro-actieve aanpak van de mentale gezondheid levert een aantal belangrijke voordelen: 

  • een toename van het vertrouwen, verbondenheid en arbeidsplezier 
  • een toegankelijke en laagdrempelige manier om mentale gezondheid aan te kaarten
  • een veilige sfeer waarin medewerkers zich gezien en gesteund voelen 
  • vroegtijdige interventie bij mentale klachten
  • preventie van onnodig leed en langdurig verzuim 

Vooral voor deze organisaties

Inmiddels heb ik al meer dan 20 jaar ervaring met trajecten voor medewerkers van uiteenlopende organisaties. Op basis van deze ervaring is naar mijn overtuiging een psycholoog in-company van duidelijke meerwaarde voor medewerkers van organisaties waarbij de mentale en soms publieke druk groot is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, veiligheidsregio's, politie, gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer der Staten Generaal, de rechtbank, banken en verzekeraars, mediabedrijven, verpleeg- en verzorgingshuizen en multinationals. Make sure I enjoy my work and I never have to work again- Confucius-


Mindwork Psychologie
aan het werk in psychisch welzijn