Geestelijke gezondheidszorg roept kabinet op: grijp in

bron: NOS nieuws, 19-12-2023

De geestelijke gezondheidszorg staat er zo slecht voor dat patiënten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen het komende kabinet vragen om in te grijpen. In een brief aan de informateur komen de belangenorganisaties met drie oplossingen om te voorkomen dat de sector verder achteruitgaat.
MIND, NIP, NVvP en de Nederlandse ggz stellen dat er moet worden geïnvesteerd in de geestelijke gezondheid in de samenleving, zodat minder mensen hulp nodig hebben. De instroom stijgt nu namelijk sterk. Het aantal mensen met mentale klachten nam tussen 2009 en 2021 toe met 53 procent, terwijl het budget voor de ggz steeg met 11 procent. Inmiddels staan er 80.000 mensen op een wachtlijst.
Ook is het volgens de organisaties belangrijk om de sector aantrekkelijk te maken voor werknemers. Zorgmedewerkers zijn een groot deel van hun behandeltijd kwijt aan administratie en ervaren een hoge werkdruk. In 2021 waren er 4800 vacatures in de sector. Als er niets verandert, loopt dat aantal op naar 11.200 in 2030, waarschuwen de belangorganisaties.
De vier organisaties vinden daarnaast dat het zorgstelsel eenvoudiger moet worden, met een betere financiering en minder marktwerking. Nu schrijft een derde van de ggz-instellingen rode cijfers.

Lange wachtlijsten

De sector sloeg in de afgelopen jaren vaker alarm. De ggz zei in 2021 al dat het niet ging lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Ook lag het verzuimpercentage onder personeel destijds al op 6 procent en waren er naar schatting 3000 medewerkers langdurig ziek.
Meer mensen aannemen is niet voldoende om de problemen op te lossen, zei Jan Derksen, hoogleraar psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit, vorig jaar al. "Op de lange termijn moeten we meer doen aan opvoeding, en tegen stress in de samenleving. We moeten zorgen dat mensen niet zo kwetsbaar zijn."