Psycholoog in-company                         

Mindwork Psychologie biedt één dag of meerdere dagen per week een psycholoog in huis ter versterking van het mentaal gezond functioneren van de medewerkers. In de huidige tijd een must om veel persoonlijk en werkgerelateerd leed te voorkómen. Vooral voor organisaties, waarbij de mentale en soms publieke druk op medewerkers groot is. 

Waarom een psycholoog in-company?

Snelheid,……alles is gericht op snelheid. Nú reageren op die mail,…nú reageren op de app. Het leven is gericht op efficiëntie. Vergaderingen doen we vaak online. Korte sociale gesprekken om even te ontladen zijn sterk gereduceerd tot bijna afwezig. Kunnen we deze snelheid nog wel bijhouden of haalt de realiteit ons in?


Het leven tegenwoordig vraagt het maximale van ons. Even tot onszelf komen, de voet van het gaspedaal, het is er niet meer bij. Gevolg is vaak een ophoping van stress. Een koord dat te lang strak staat. Er hoeft dan maar íets te gebeuren en het breekt.


De ervaring 

Dat laatste zie je vaak terugkomen in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Vele vroegtijdige signalen worden genegeerd. Dit lijdt tot een langdurig en ingrijpend ziektebeeld met enorme gevolgen voor de persoon én de omgeving. Het herstel is anders dan bij een gebroken been en niet in tijd te voorspellen.


Vaak rijst bij mij de vraag: 'wat als deze persoon eerder aan de bel had getrokken?' Als je vraagt of er al signalen waren is het antwoord 'ja'. Er zijn vaak al vele signalen maar deze signalen worden stelselmatig weggedrukt en genegeerd.


De praktijk

Er heerst binnen onze maatschappij nog steeds een taboe op psychologische zorg. Bij pijn in de knie ga je naar de dokter. Dat vinden we heel normaal. Kan je de snelheid even niet meer aan, dan probeer je het zelf op te lossen. Je roept pas psychologische hulp in, als het écht niet meer anders kan. Best bijzonder eigenlijk. Je vertelt niet graag dat je bij een psycholoog zit. Dat wordt snel als zwakte gezien. Terwijl het eigenlijk als kracht gezien moet worden. Voor een totale maatschappelijke omkering van dit beeld is er nog een lange weg te gaan. Té lang voor de vele mensen waarbij de boog al heel lang gespannen is.


Mijn manier

Ik denk dat het heel belangrijk is dat we vroegtijdige signalen erkennen. Dat mensen aan de bel kunnen trekken, dáár waar ze werken, laagdrempelig en dichtbij. Als het gewenst is volledig anoniem. Zonder drempels, zonder stigma’s. Dit kan veel potentieel langdurige uitval en persoonlijk leed voorkomen. Belangrijk dat we van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid gaan. 

Dus dáárom de psycholoog in-company, lees meer: 


Everything you pay attention to grows - Aristoteles- 


Mindwork Psychologie
aan het werk in psychisch welzijn